Pytania i odpowiedzi

Kto musi zdać egzamin teoretyczny?

Każdy, kto ubiega się o pierwsze tymczasowe prawo po kwietniu 2001 r. musi zdać egzamin teoretyczny.

Ile istnieje klas egzaminu teoretycznego?

Istnieją cztery klasy testów:

Motorowery i motocykle - (kategorie A, A1 i M)
Samochody - (B, EB i W)
Sztywne i Artic Trucks - (C, C1, EC i EC1)
Minibus i turystyczne - (D, D1, ED oraz ED1)

Jak jest przeprowadzany test teoretyczny?

Istnieje 40 pytań w teście i kandydaci muszą odpowiedzieć poprawnie na 35 pytań aby odnieść sukces. Masz 45 minut na 40 pytań w teście.
Test jest przeprowadzany przy użyciu komputera z ekranem dotykowym. Kandydaci wybierają odpowiedzi przez dotknięcie ekranu komputera. Sesji próbna może zostać przeprowadzona przed wykonaniem rzeczywistego badania tak, że można przyzwyczaić się do systemu. Nie musisz być obytych w używaniu komputera.Jeśli chcesz wykonać test w języku irlandzkim, to może być przeprowadzone, w Twoim centrum testowe i podczas egzaminu. Test jest sprawdzany automatycznie i wyniki są dostepne od razu. Otrzymasz certyfikat potwierdzający zdanie testu.

Ile jest pytań w teście?

Pytania, które pojawiają sie w teście teoretycznym opierają się na "Przepisach o Ruchu Drogowym" i obowiązujących przepisach ruchu drogowego w Irlandii.

Co zrobić, jeśli jestem nizadowolna/niezadowolony z wyników testu?

Jeśli jesteś niezadowolony z wyniku testu teoretycznego, masz prawo do odwołania od niniejszej decyzji. Zgłoś to do osoby nadzorującej test przed opuszczeniem centrum egzaminacyjnego. Może też wypełnić formularz odwołania, dostępny w każdym z ośrodków, w których przeprowadzany jest test teoretyczny.

Co mam zrobić, jeżeli potrzebuję nowego tymczasowego prawa jazdy?

Wnioskodawcy ubiegający się o tymczasowe prawo jazdy muszą przedstawić niektóre lub wszystkie z następujących dokumentów:
Wypełniony formularz D201,
Dwa identyczne zdjęcia paszportowe (podpisane na odwrocie),
Certyfikat zdania egdzaminu teoretycznego,
Akt urodzenia lub paszport,
Zaświadczenie od lekarza na formularzu D501,
Bieżące lub ostatnie prawo jazdy gdy chcesz odnowić tymczasowe prawo jazdy.

Ile jest ośrodków testowych w Irlandii?

W chwili obecnej na terenie Irlandii istnieje 51 ośrodków testowych.

Czy muszę zdawać mój egzamin praktyczny na prawo jazdy w moim lokalnym centrum egzaminacyjnym?

Nie. Możesz zdawać egzamin praktyczy w każdym z centrów egzaminacyjnych. Miej na uwadze, że niektóre pojazdy nie mogą być używane do egzaminu we wszystkich centrach. Tam gdzie jest to możliwe egzamin praktyczny może być przeprowadzony przy wykorzystaniu ciągników i pojazdów specjalistycznych, w najbiższym ośrodku egzaminacyjnym w stosunku do Twojego domu.

Skąd mam wiedzieć, które kategoria prawa jazdy jest odpowiednia dla moejgo pojazdu?

Formularz wniosku o egzamin praktyczny na prawo jazdy na tej stronie określa listę kategorii prawa jazdy i pojazdów, do których się odnoszą.

Jakie są opłaty za różne egzaminy na różne kategorie prawa jazdy?

A, A2, A1, B, BE, AM,W €85
Wszystkie inne kategorie €120
Egzamin praktyczny CPC  
(Autobusy i ciężarówki):  
egzamin cz. 1 €120
egzamin cz. 2 €32

 

 

 

W jakim czasie od złożenia wniosku mogę spodziewać się egzaminu?

Należy odnieść się do czasu oczekiwania zamieszczonego na tej stronie internetowej, który daje wyobrażenie o skali czasu jaka jest potrzebna. Te czasy oczekiwania są przybliżone i są jedynie orientacyjne. Otrzymasz zawiadomienie na cztery lub pięć tygodni przed egzaminem.

Czy mogę krócej czekać na egzamin z powodu możliwości podjęcia pracy?

Wcześniejsze badania mogą być organizowane w takich przypadkach; Musisz jednak podać pisemne potwierdzenie od pracodawcy (przyszłego pracodawcy), że oferuje zatrudnienie, które wymaga posiadania pełnego prawa jazdy.

Co się stanie, jeśli muszę zrezygnować z mojego umówionego egzaminu?

Konieczne jest, aby poinformować o tym Urząd, jak najszybciej. Inna osoba, która czekała jakiś czas, będzie mógła wykorzystać dostępną szczelinę czasową.

Co się stanie, jeśli mój test jest anulowany bez mojej winy?

Urząd posiada możliwości na pokrycie nieoczekiwanych nieobecności testerów, jednak, nie jest możliwe, aby objąć wszystkie takie sytuacje. Czasami z powodu choroby egzaminatora, niebezpiecznych warunków pogodowych, itp., dział anuluje badania informując o tym z krótkim wyprzedzeniem.

Co zrobić, gdy powinienem przyjść na egzamin w centrum egzaminacyjm?

Należy przyjść do centrum przed wyznaczonym czasem. Nie czekaj w samochodzie lub poza centrum, należy przejść do centrum egzaminacyjnego, gdzie egzaminator wezwie Cię na egzamin.

Jak przeprowadzane są testy?

Tester poprosi o pokazanie Twojego tymczasowego prawa jazdy dla odpowiedniej kategorii; możesz być także zobowiązana/zobowiązany do podpisania oświadczenia, że posiadasz ubezpieczenie na wypadek prowadzenia pojazdu. Następnie zadamy Ci szereg pytań odnoszących się do zasad ruchu drogowego. Następnie, rozpoczniesz część praktyczną Twojego testu. Po zakończeniu egzaminu egzaminator odwiezie Cię do centrum egzaminacyjnego i da wynik testu.

Czy potwierdzenie ubezpieczenia wystarczy jeśli nie otrzymałem mojego dysku z firmy ubezpieczeniowej?

Nie, pojazd musi posiadać bieżący dysk. Nie byłoby to możliwe, biorąc pod uwagę ograniczenia czasowe aby egzaminator sprawdzał potwierdzenie ubezpieczenia.

Czy mogę na teście używać pojazdu zarejestrowanego za granicą?

Nie. Wszelkie pojazdy zarejestrowane poza Irlandią nie mogą służyć do egzaminu praktycznego.

Czy mogę odbyć egzamin praktyczny na prawo jazdy pokazując tymczasowe prawo jazdy z innego kraju?

Nie. Musisz posiadać ważne tymczasowe prawo jazdy wydane w Irlandii, w odpowiedniej kategorii dla danego pojazdu.

Jeśli posiadam pełne prawo jazdy z innego kraju, czy muszę przejść egzamin na prawo jazdy w Irlandii?

Jeśli posiadasz aktualne ważne pełne prawo jazdy wydane przez państwo członkowskie UE lub z jednego z "państw uznanych" można wymienić ten dokument i uzyskać pełne irlandzkie prawo jazdy. Należy się skontaktować z lokalnym urzędem podatkowym aby uzyskać więcej szczegółów.

Jakie są podstawowe wymagania wobec samochodu który będzie wykorzystany do egzaminu praktycznego?

Pojazd musi być sprawny. Wśród innych rzeczy, oznacza to, że hamulec i wskaźniki muszą działać, gdy mandatów są przeznaczone na zagłówki, które muszą być w miejscu i opony muszą być prawidłowo napompowane z co najmniej 1.6 mm. bieżnika głębokość. Jeśli pojazd jest uważany za nie powinien być sprawny nie będą prowadzone badania, tracą swoje opłaty i trzeba będzie ponownie ubiegać się o badanie.

Co to jest pojazd specjalistyczny?

Pojazdy takie jak pojazdy budowlane, wózki widłowe lub walce drogowe są uznawane za pojazdy specjalistyczne. Pojazdy specjalistyczne mają prędkość ograniczoną do 40 km/h.

Mam umówiony na egzamin na prawo jazdy, ale nie mogę przyjść, czy można odstąpić termin egzaminu znajomemu?

Nie. Tylko osoba, która złożyła prawidłowy wniosek i która jest umówiona przez Urząd, może przystąpić do egzaminu.

Czy jest to niezbędne aby mieć włożony za szybę dysk potwierdzający przejście badań technicznych samochodu?

Tak, we wszystkich samochodach które są starsze niż cztery lata. Jest to wymóg prawny, że dysk z badania NCT jest włożony za szybę każdego samochodu, który został poddany NCT. Egzamin na prawo jazdy nie odbędzie się, jeśli dysk NCT nie jest wstawiony za szybę samochodu, który przeszedł badanie NCT.

Czy Urząd dostarcza pojazdów do egzaminów?

Nie, wnioskodawca musi dostarczyć sprawny pojazd do testu.

Jak odbywa się test praktyczny na prawojazdy upoważniające do prowadzenia motocykla lub ciągnika?

Egzaminator przekaże Ci szczegóły trasy egzaminacyjnej i będzie jechał za Tobą w samochodzie.

Istnieją jakieś udogodnienia aby ułatwić badanie kandydata, który jest niepełnosprawny lub ma trudności językowe?

Jeśli jesteś głuchy lub nie mówisz po angielsku może masz tłumacza, który będzie Ci towarzyszył. Osoba ta nie może być instruktorem jazdy, i on/ona nie może Ci towarzyszyć w części praktycxznej egzaminu. Egzaminator może pokazywać pisemne instrukcje w tej części egzaminu i pokazywać je w stosownych przypadkach; egzaminator może również używać podstawowego języka migowego. Należy również pamiętać, że jeśli pojazd wykorzystywany do egzaminu jest dostosowany do wymogów osób niepełnosprawnych np., dodatkowe urządzenia kontrolne, to będzie to odnotowane na prawie jazdy. Na formularzu na egzamin praktyczny jest pytanie o specjalne potrzeby z tym związane. Każdy kandydat ze specjalnymi potrzebami powinien zaznaczyć to na formularzu tak, że niezbędne udogodnienia będą dostępne gdy przybędzie na egzamin.

Jak ezamin teoretyczny wpływa na egzamin praktyczny na prawo jazdy?

Egzamin teoretyczny dotyczy osób ubiegających się o pierwsze irlandzkie tymczasowwe prawo jazdy po dacie wprowadzenia egzaminu teoretycznego. Nie jest to bezpośrednio powiązane z egzaminem praktycznym na prawo jazdy.

Jeśli zdam mój egzamin teoretyczny, czy nadal będzie trzeba zaliczyć część ustną (przepisy o ruchu drogowym) egzaminu praktycznego na prawo jazdy?

Tak, egzamin ustny nadal stanowi część egzaminu praktycznego na prawo jazdy.

czy jest gdzieś miejsce, gdzie mogę zdać egzamin praktyczny w języku irlandzkim?

Tak. Jeśli złożysz wniosek o egzamin w języku irlandzkim, test też będzie przeprowadzony w tym samym języku.

Czy mogę używać samochodu z automatyczną skrzynią biegów w egzaminie praktycznym?

Tak. Jeśli zdasz test korzystając z pojazdu z automatyczną skrzynią biegów prawo jazdy będzie ograniczone do prowadzenia takich pojazdów.

Po jakim czasie od wydania ostatniego prawa jazdy muszę ponownie przystąpić do egzaminu na prawo jazdy?

Dziesięć lat.

Jeśli mój tymczasowe prawo jazdy zostanie zgubione lub uszkodzone, co należy zrobić?

Uzyskaj duplikat tymczasowego prawa jazdy z lokalnego urzędu pobierającego podatek drogowy.

Co się stanie, jeśli zdam mój egzamin praktyczny na prawo jazdy?

Egzaminator wyda certyfikat kompetencji, który następnie możesz wymienić na pełne prawo jazdy w lokalnym urzędzie pobierającym podatek drogowy.

Czy mój certyfikat kompetencji ma datę ważności?

Certyfikat wygasa w dwa lata po dacie wydania.

Co się stanie, jeśli mój certyfikat kompetencji jest wydany ponad dwa lata temu, i nie wymieniłem go na pełne prawo jazdy?

Musisz ponownie przejść egzamin praktyczny aby uzyskac pełne prawo jazdy.

Co się stanie, gdy utracę mój certyfikat kompetencji w okresie dwóch lat od daty wydania?

Trzeba będzie uzyskać duplikat z sekcji egzaminacyjnej Urzędu Transportu Drogowego. Będzie trzeba dostarczyć oświadczenie potwierdzone przez Garda że starciłaś/straciłeś certyfikat kompetencji.

Co się stanie, jeśli nie zdam testu?

Ezaminator przedstawi raport dotyczący aspektów jazdy, które doprowadziły do niezaliczenia egzaminu. Otrzymasz także zaświadczenie wskazujące, że nie powiodło się podczas egzaminu praktycznego; należy zachować to, ponieważ może to być wymagane podczas odnawiania tymczasowego prawa jazdy. Niestety egzaminator nie może omówić wyników testu z Tobą. Jeśli chcesz ubiegać się o ponowny egzamin, formularze zgłoszeniowe są dostępne w centrach egzaminacyjnych lub można aplikować online.

Jeśli nie zdam mojego egzaminu praktycznego na prawo jazdy czy mogę odnowić moje tymczasowe prawo jazdy?

Kwalifikowanie do trzeciej lub nastepnej wymiany tymcasowego prawa jazdy jest zależne od Ciebie, musisz przystąpić do egzaminu na prawo jazdy w ciągu ostatnich dwóch lat lub dostarczyc dowody medycznye dla przyczyn z powodu których nie przystąpiłaś/przystąpiłeś do egzaminu lub przedstawić dowód zapisania na egzamin praktyczny. Lokalny urząd pobierający podatek drogowy, wyjaśni zagadnienia związane z możliwością przedłużenia tymczasowego prawa jazdy.

Jeśli nie zdałem egzaminu praktycznego, czy ten sam egzaminator będzie mnie egzaminował podczas następnego egzaminu?

Od czasu do czasu egzaminy będą odbywały się z tym samym egzaminatorem. Jednak polityką Departamentu jest że nie planuje się wielokrotnych egzaminów z tym samym egzaminatorem.

Jeśli nie zdam egzaminu praktycznego mogę odwołać się od decyzji egzaminatora?

Artykuł 33 of Ustawy o Ruchu drogowym z 1961 roku przewiduje apelację do sądu okręgowego. Sąd może potwierdzić decyzję egzaminatora lub orzec, że następny egzamin będzie przeprowadzony bez opłat.Obszar działania:

hrabstawa Carlow, Kilkenny and Laois