1.     Akceptacja warunków świadczenia usług.

MG Nauka Jazdy oferuje swoją stronę internetową w oparciu o następujące warunki ("Warunki"). Wchodząc na jakąkolwiek stronę na tej stronie internetowej MG Nauka Jazdy zgadzasz się przestrzegać Warunków. Warunki te mogą być aktualizowane przez MG Nauka Jazdy od czasu do czasu, zamieszczając zaktualizowane Warunki Umowy bez uprzedniego odrębnego uprzedzenia. Należy sprawdzić Warunki przy każdym uruchomieniu strony internetowej szkoły.

2.  Strona internetowa MG Nauka Jazdy

Na stronie internetowej szkoły MG Nauka Jazdy można uzyskać informacje na temat niektórych produktów i usług, a także złożyć zapytanie aby otrzymać więcej informacji.

3.  Zakres dopuszczalnego użytku

Strona internetowa szkoły MG Nauka Jazdy i wszelkie wsparcie dla tej strony są dostarczane bez żadnych opłat i są dozwolone do użytku osobistego i niekomercyjnego. Wszelkie wsparcie udzielane Tobie jest dostępne tylko w celach informacyjnych. MG Nauka Jazdy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w stronie internetowej szkoły, lub nie odpowiadania na żadne pytania, lub nie zapewnienia żadnego wsparcia w związku z stroną internetowej szkoły. MG Nauka Jazdy nie chce otrzymywać Twoich poufnych lub zastrzeżonych poprzez tą stronę internetową. Proszę mieć na uwadze, że wszystkie dane nadesłane do MG Nauka Jazdy zostaną uznane za nie posiadające klauzuli "poufne" zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Poprzez wysłanie jakiegokolwiek materiału lub informacji przez naszą stronę internetową, przyznają Państwo nieograniczonej i nieodwołalnej licencji na wykorzystanie, powielanie, wyświetlanie, wykonywanie, modyfikowanie, przesyłanie i rozpowszechnianie tych materiałów lub informacji, a także zgadzacie się, że MG Nauka Jazdy może swobodnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki przesłane do nas w dowolnym celu. Użytkownik zobowiązuje się nie publikować lub wysłać za pośrednictwem tej witryny jakichkolwiek materiałów, które są lub mogłyby być racjonalnie interpretowane jako: (i) zniesławiające, oszczercze, obsceniczne, obraźliwe, obelżywe, mogące zachęcać do nienawiści rasowej, dyskryminujące lub bluźniercze, (ii) naruszenie jakiegokolwiek zobowiązania do zachowania poufności lub prywatności lub tajemnicy handlowej; (iii) naruszenie prawa własności osób trzecich lub które nie uzyskały wszystkich niezbędnych licencji i / lub zezwoleń, lub (iv) naruszenie jakiekolwiek innego prawa. Użytkownik zgadza się również do nie przesyłania za pośrednictwem tej strony internetowej wszelkich materiałów, które można zasadnie uznać, które stanowią lub zachęcają do zachowania, które mogłyby być uznane za przestępstwo, prowadzić do odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób być sprzeczne z prawem danego kraju lub innych krajów lub naruszają prawa osób trzecich w dowolnej części świata. MG Nauka Jazdy zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich materiałów ze strony internetowej, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że takie materiały są zakazane przez ten pkt 3 lub w inny sposób nieodpowiednie. Niezależnie od powyższego Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że MG Nauka Jazdy nie ma kontroli nad treścią na stronie internetowej udostępnionej przez innych użytkowników i nie ma możliwości, aby monitorować zawartość strony internetowej w celu zapewnienia ich dokładności, stosowności lub zgodności z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Nie wolno łączyć strony internetowej MG Nauka Jazdy z innymi stronami internetowymi, które są nieprzyzwoite lub nieodpowiednie i należy niezwłocznie usunąć link, jeśli MG Nauka Jazdy wystosuje takie zażądanie. Zgadzasz się zabezpieczyć MG Nauka Jazdy, właścicieli, dyrektorów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami z tytułu spadku popytu, straty lub szkód poniesionych w wyniku naruszenia niniejszej sekcji 3.

4.  Ograniczenie odpowiedzialności

MG Nauka Jazdy niniejszym wyłącza wszystkie warunki, gwarancje, oświadczenia i inne warunki dotyczące dostaw lub domniemanej dostawy, niedostarczenia lub opóźnienia w dostarczaniu wszelkich usług w związku z stroną internetową MG Nauka Jazdy lub że strona internetowa MG Nauka Jazdy jest dokładna, kompletna lub zaktualizowana, która może, ale w tym punkcie 4 powoduje relację pomiędzy MG Nauka Jazdy i Użytkownikiem, lub w innym przypadku domniemanych do lub włączonych do niniejszych Warunków umów zabezpieczeń, czy ustaw, prawa zwyczajowego lub obowiązujących w inny sposób. Użytkownik rozumie i zgadza się, że korzysta z strony internetowej MG Nauka Jazdy na własne ryzyko i że MG Nauka Jazdy nie gwarantuje, że strona internetowa MG Nauka Jazdy spełni określone wymagania lub że działanie strony internetowej MG Nauka Jazdy będzie nieprzerwane, wolne od błędów lub bezpieczne. Wszelkie treści lub usługi świadczone przez stronę internetową MG Nauka Jazdy lub w związku stroną internetową MG Nauka Jazdy są dostarczane "tak jak jest" i "jak dostępne" i MG Nauka Jazdy nie ponosi odpowiedzialności, lub nie potwierdza jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnego lub dorozumianego, w odniesieniu do strony internetowej MG Nauka Jazdy co do treści lub usług w tam zawartych, lub udostępnianych w związku z stroną internetową szkoły. MG Nauka Jazdy zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub wycofania jakichkolwiek treści lub usług oferowanych jako część strony internetowej MG Nauka Jazdy.

5.  Odpowiedzialność prawna

MG Nauka Jazdy, jakikolwiek podmiot powiązany (niezależnie czy brał udział w tworzeniu, produkcji, utrzymaniu lub realizacji tej stronie internetowej dla MG Nauka Jazdy), a także każdy z urzędników, dyrektorów, pracowników MG Nauka Jazdy lub przedstawicieli każdego z nich, wyklucza wszelką odpowiedzialność i odpowiedzialność za jakiegokolwiek rodzaju straty lub szkody, które mogą wyniknąć dla Ciebie lub osoby trzeciej, (w tym bez ograniczeń, jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty lub szkody, lub jakiekolwiek straty przychodów, zysków, wartości firmy , danych, umowy, wykorzystania pieniędzy lub straty lub szkody wynikające z lub związane w jakikolwiek sposób z przerwami w działalności, czy z tytułu odpowiedzialności deliktowej, w tym bez zaniedbania przedawnienia), z tytułu umowy lub w inny sposób w związku z działaniem stronie internetowej MG Nauka Jazdy w żaden sposób lub w związku z wykorzystaniem, niemożnością wykorzystania lub w wyniku używania tej stronie internetowej, jakiejkolwiek strony internetowej połączonej łączem (linkiem) z stroną internetową szkoły lub materiałem na takich stronach, w tym, ale nie ograniczając się do utraty lub uszkodzenia z powodu wirusów, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, oprogramowania, danych lub innego mienia w związku z dostępem do, korzystania z lub przeglądania stronie internetowej MG Nauka Jazdy lub pobieraniem wszelkich materiałów z tej witryny lub jakichkolwiek stron internetowych związanych z stronie internetową MG Nauka Jazdy . Nie ma to wpływu na ustawowe prawa. Nic w niniejszych Warunkach nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności MG Nauka Jazdy za (i) śmierć lub uszkodzenia ciała spowodowane zaniedbaniem;. (ii) oszustwo, lub (iii) zobowiązania, które nie mogą być wyłączone lub ograniczone na mocy obowiązującego prawa.

6.  Polityka prywatności

Jeśli zdecydujesz się zarejestrować w jakiejś części tej strony internetowej, zgadzasz się dostarczyć do MG Nauka Jazdy dokładnych danych, wymagane w formularzu rejestracyjnym.

Informacje zawarte w formularzu lub dostarczone inny sposób za pośrednictwem strony internetowej szkoły będą wykorzystywane przez MG Nauka Jazdy w celu świadczenia usług, które zostały zamówione za pośrednictwem strony internetowej MG Nauka Jazdy.

Od czasu do czasu jazdy MG School może wykorzystać te informacje do celów marketingowych lub poinformować o innych produktach i usługach, które naszym zdaniem mogą być interesujące dla Ciebie. Można określić, czy chcesz otrzymywać takich informacje zaznaczając odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym.

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności. Twoje dane osobowe są przechowywane na zabezpieczonych komputerach i dane nie mogą być przetwarzane dla celów innych niż te określone w niniejszej Polityce Prywatności. Serwery MG Nauka Jazdy używane do przechowywania tych informacji są dostępna tylko dla upoważnionych pracowników, są dodatkowo podłączone do Internetu poprzez firewall i dlatego nie są dostępne publicznie.

Małe kawałki informacji znane jako ciasteczka zostaną zainstalowane na komputerze do zbierania informacji statystycznych, w tym sposobu nawigacji, liczba odwiedzin, uzytkowników powracających i liczby wyświetleń strony. Pliki cookie zawierają tyko informacje, które zosały podane przez Ciebie lub Twojego dostawcę Internetu. Pliki cookie nie mogą odczytywać swobodnie danych z dysku twardego. Używamy plików cookie, które pomogą nam określić pdatność informacji, które oferujemy i zobaczyć, jak łatwa w obsłudze nasza strona internetowa. MG Nauka Jazdy nie udostępnia informacji, że ma żadnych problemów z ciasteczka z innych jednostek non-MG szkoła jazdy lub sprzedaży na rzecz osób trzecich. Jeśli nie chcesz uzywać plików cookie na naszej stronie internetowej, można ustawić przeglądarkę tak, aby ostrzegała przed zaakceptowaniem ciasteczek i odmówiła ich używania kiedy Twoja przeglądarka informuje o swojej obecności na naszej stronie. Można również wyłączyć obsługę plików cookies, wyłączając je w przeglądarce. Mają Państwo prawo do wglądu, korekty, aktualizacji lub usunięcia swoich danych, otwierając odpowiedni link do swojego profilu lub przez złożenie wniosku za pośrednictwem emalia mgodyn@mail.com.

Będziemy trzymać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do umożliwienia nam do świadczenia usług, jakie zostały zamówione i/lub przez dodatkowy okres, zgodnie z wymogami prawa.

Niniejsza Polityka prywatności może od czasu do czasu zostać zmieniona przez MG Nauka Jazdy. Powiadomimy Państwa o wszelkich istotnych zmianach dotyczących naszych sposobów wykorzystania Waszych danych osobowych.

7.   Znak handlowy

Nie możesz wyświetlić lub użyć w jakikolwiek sposób nazwy MG Nauka Jazdy, znaków towarowych lub logo MG Nauka Jazdy bez uprzedniej pisemnej zgody.

8.  Obowiązujące prawo

Warunki te są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem irlandzkim. Spory wynikłe w związku z niniejszymi Warunkami podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów irlandzkich.

9.  Prawa autorskie

Copyright © MG Nauka Jazdy 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania lub modyfikacji jakichkolwiek materiałów lub oprogramowania zawartego na stronie MG Szkoły jazdy lub bez uprzedniej pisemnej zgody MG Nauka Jazdy.

 

Zasady i warunki odnoszące się do nauki jazdy itp.

 

1.  Interpretacja i zastosowanie

W tych warunkach ("Warunki"), słowa "my", "nas", "nasza firma" lub "nasze" oznaczają MG Nauka Jazdy (siedziba: 113 Heather Hill Road, Carlow, co Carlow, Irlandia - Zarejestrowany w Irlandii) i słowa "Ty "lub" Twój "oznaczają klienta. Musisz przeczytać te warunki w całości, na których zobowiązaliśmy się dostarczyć, a Ty zgodziłeś się uzyskać, naukę jazdy od nas. W szczególności, należy przeczytać i zapoznać się z następującymi sekcjami: Twoje obowiązki (pkt 4) oraz zasady anulowania rezerwacji lekcji (pkt 8), który odnosi się do klienta. Nasza firma i Twój Instruktor zastrzegają sobie prawo do pobrania opłat z jakąkolwiek lekcję która nie spełnienia któregokolwiek z tych Warunków.

2.  Instruktor nauki jazdy

Umowa na naukę jazdy jest zawierana wyłącznie między Tobą a instruktorem. Ty i Twój instruktor jesteście odpowiedzialni za uzgodnienie wszystkich spraw odnoszących się do terminu, miejsca i czasu trwania poszczególnych zajęć. Zatwierdzeni instruktorzy nauki jazdy (ang. Approved Driving Instructor - ADI) są regulowani w branży przez Urząd Bezpieczeństwa Drogowego (ang. Road Safety Authority - RSA).  Ponadto, dzienniki szkoleń (ang. Essential Driver Training (EDT) logbooks) są wydawane przez Urząd ds. Bezpieczeństwa Drogowego. Musisz powiadomić instruktora o wszelkich sprawach, które naruszają Twoją zdolność lub uprawnienia do odbycia nauki, na przykład, ale nie wyłączając, o nie posiadaniu przy sobie lub utracie, ważnego prawa jazdy

3.  Minimalne wymagania formalne wobec kursantów

 

Nauka jazdy jest dostępna tylko dla osób, które spełniają następujące kryteria:

-   wieku powyżej 17 roku życia; i

-   które posiadają ważne irlandzkie tymczasowe prawo jazdy (ang. Learner Permit); i

-   które mają prawo do jazdy po drogach publicznych w Irlandii.

 

4.   Twoje obowiązki

 

-   Jeśli pobierasz lekcję na drodze publicznej, to Twoim obowiązkiem jest zapewnienie, że masz odpowiednie Prawo Jazdy i ten dokument musi być przedstawiony instruktorowi przed rozpoczęciem Twojej nauki.

 

-   Instruktor zastrzega sobie prawo do odmowy prowadzenia lekcji bez jego odpowiedzialności, jeśli nie pokażesz mu ważnego Prawa Jazdy przed rozpoczęciem pierwszej lekcji.

 

-   Twoją naukę reguluje umowa między Tobą a instruktorem. Zgodnie z tym, Ty i Twój instruktor jesteście odpowiedzialni za określenie daty, godziny, miejsca odbioru i czasu trwania lekcji.

 

-   Będziesz traktować instruktora z szacunkiem i stosować się do jego/jej wskazówek, zwłaszcza w odniesieniu do spraw wpływających na Twoje zdrowie i bezpieczeństwo.

 

5.  Obowiązki instruktora

Twój instruktor:

a)  zapewni naukę jazdy po określonej stawce ustalonej wczesniej z Tobą;

 

b)  zorganizuje przebieg lekcji pasujący do konkretnych wskazówek i potrzeb edukacyjnych, od pierwszej lekcji do egzaminu praktyccznego;

 

c)  zapewni dwie godziny lekcji za jednym razem o ile nie zostanie ustalona inna długość trwania zajęć w danym dniu;

 

d)  zapewni nowoczesny, dobrze utrzymany samochód z systemem podwójnego sterowania na każdej lekcji;

 

e)  przekaże Ci odpowiednie wskazówki i porady podczas lekcji oraz zapisze przebieg szkolenia w dzienniku RSA (ang. RSA Log Book) po zakończeniu każdej lekcji;

 

f)   będzie monitorować Twoje postępy w nauce, doradzać i wskaże kiedy jego zdaniem jest odpowiedni czas, aby odbyć egzamin praktyczny na prawo jazdy, a jeśli jest to wskazane z powodu postępów w nauce, będzie doradzać, że egzamin praktyczny powinien zostać przesunięty;

 

g)  zapewni naukę w systemie "jeden na jednen", bez żadnego innego ucznia w samochodzie;

 

h)  wykorzysta w pełni czas zarezerwowany dla każdej lekcji, która powininna zawierać wstęp, szkolenie praktyczne i podsumowanie na koniec;

 

i)   przez cały czas zachowuje się w sposób profesjonalny, w tym:

 

-   jest uprzejmy i taktowny dla Ciebie;

-   unika kontaktu fizycznego z wyjątkiem sytuacji awaryjnej;

-   nie pali w czasie lekcji;

-   ogranicza korzystanie z telefonu komórkowego do sytuacji awaryjnych lub dla Twojej wygody;

-   rezerwuje sobie prawo do anulowania lekcji lub zakończyć lekcji wcześniej ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

-   nie dyskryminuje Ciebie i zawsze przestrzega prawa;

-   stara się być na czas w umówionym punkcie spotkania i być dostępnym w całym okresie trwania rezerwacji lekcji, z uwzględnieniem wszelkich okoliczności pozostających poza jego kontrolą;

-   stara się dać Ci 48 godzin wypowiedzenia w przypadku gdy lekcja musi być przełożona;

-   reaguje profesjonalnie na wszelkie problemy, które mogą zaistnieć i próbuje je rozwiązać.

 

6.  Warunki odwołania lekcji

Musisz powiadomić instruktora z conajmniej 48 godzinnym wyprzedzeniem ( "Minimalne Wyprzedzenie"), jeśli chcesz anulować lub zmienić datę lub godzinę lekcji, inaczej będziesz zobowiązany do zapłaty pełnej opłaty za lekcję.

Jeżeli kilent wniosł opłatę z góry, ale nie uczestniczył w lekcji lub nie zapewnienił minimalnego okresu wypowiedzenia przy anulowaniu lub zmianie daty lub godziny lekcji, lekcja będzie uznana za przerobioną do celów "Warunków odwołania lekcji" i ustalona wcześniej opłata będzie potrącona z przedpłaty.

Kursant nie może sprzedać lub przekazać wszelkich praw do przedpłaconej nauki jazdy osobie trzeciej, bez uzyskania naszej zgody.

7.  Ubezpieczenie

Jeżeli pobierasz lekcję prowadzenia pojazdu samochodem dostarczonym przez MG Nauka Jazdy, Instruktor zapewni odpowiednie ubezpieczenia komunikacyjne.

8.  Zmiana cen

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany wszystkich cen bez uprzedzenia, włączając w to wszystkie nasze usługi, oferowane w promocji oraz na standardowych warunkach.

9.   Płatności

Produkty lub usługi muszą być opłacone z góry.

10.Rozliczanie płatności

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest odpowiedzialny, za rządanie otrzymania rachunków lub innych dowodów, w odniesieniu do wszystkich płatności odebranych przez instruktora. Jeżeli jesteśmy w stanie, będziemy starać się pomóc w jakichkolwiek rozbieżności w płatnościach unikając kilkukrotnego poberiania opłaty za to samo.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek płatności które zostały zagubione, opóźnione, przywłaszczone, odrzucone, zmodyfikowane, niedopłaty lub nadpłaty z Twojej strony. Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie, że masz wystarczającą środków, aby dokonać wszystkich płatności na naszą rzecz, oraz że została zapłacona odpowiednia suma.

11.Zasady zwrotu płatności

Masz prawo zrezygnować z nauki do 48 godzin przed rozpoczęciem lekcji (patrz punkt 6). Jeśli nie wykorzystałaś/eś żadnych lekcji do momentu rezygnacji będziesz mieć prawo do pełnego zwrotu wszelkich kwot zapłaconych na naszą rzecz, po odliczeniu opłaty pokrywającej koszty refundacji (punkt 11.3).

Jeśli odbyłaś/odbyłeś wszystkie opłacone lekcje (lub lekcję) to nie będzie przysługiwać Ci żadna refaundacja.

Jeżeli jest to możliwe, zwrócimy Ci pieniądze przy użyciu tej samej metody, jaką opłacono lekcje. Jeśli z jakiegoś powodu nie jesteśmy w stanie zwrócić Ci pieniędzy w ten sam sposób, którym zapłaciłaś/zapłaciłeś, zastrzegamy sobie prawo do zwrotu przy wykorzystaniu innej metody uznanej przez nas za stosowną.

Bony upominkowe są bezzwrotne i ważne tylko przez rok.

12.Ograniczenie odpowiedzialności

Ani instruktor, ani MG Nauka Jazdy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane gdzie: nie ma naruszenia obowiązku prawnego w stosunku do Ciebie przez daną osobę lub organ, straty lub szkody nie są racjonalnie z powodu takiego naruszenia, takie straty lub szkody, lub zyski, wynikają z naruszenia lub zaniechania działania przez Ciebie; każda strata lub szkoda wynika z okoliczności lub spraw poza rozsądną kontrolą danej osoby lub orgau tak że my, instruktor, ani MG Nauka Jazdy, w żadnym wypadku, nie ponosimy odpowiedzialności za straty związane z wszelkimi interesami gospodarczymi w tym, bez ograniczeń, utratę zysków, utratę możliwości ich osiągania lub przerwę w działalności biznesowej. Przypominamy, że ani my, ani MG Nauka Jazdy nie są stronami umowy o naukę jazdy, która jest zawarta między Tobą a Twoim instruktorem. Nie wpływa to na żadną odpowiedzialność, gdzie my i/lub MG Nauka jazdy możemy być odpowiedzialni za jakiekolwiek straty lub szkody, które możesz ponieść, a które są spowodowane bezpośrednio wynikiem naruszenia (w tym zaniedbania) obowiązku prawnego w stosunku do Ciebie. Nic w tych "Warunkach" nie będzie naruszać jakichkolwiek ustawowych praw uzyskiwanych przez Ciebie jako konsumenta.

Nie gwarantujemy świadczenia lub dostępności jakiegokolwiek usług, o których mowa w tych "Warunkach", jeśli nie możemy tego uczynić z powodu okoliczności pozostających poza naszą kontrolą, w tym bez ograniczeń, działalności cywilnych władz rządowych, innych podmiotów, sporów handlowych, wewnętrznych sporów pracowniczych. Podjęliśmy odpowiednie kroki, aby zapobiec skutkom takich działań na każdą z usług określonych w tych "Warunkach", ale jesteśmy w stanie tego zrobić w odniesniu do zdarzeń losowych lub ciężkie warunki pogodowe. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania uzasadnionych zmian do usług o których mowa w niniejszych "Warunkach" i do tych "Warunków" z jakiegokolwiek powodu który uznamy za istotny.

Gdy będziemy robić jakiekolwiek zmiany w naszych "Warunkach" , powiadomimy Cię z odpowiednim wyprzedzeniem o zmianach. Jeśli bezpośrednio w wyniku takich zmian świadczone Tobie usługi są znacznie zróżnicowane na Twoją niekorzyść, gdy zgodzimy się z Twoim stanowiskiem, możesz anulować umowę zawartą z nami, dając nam nie mniej niż 30 dni, powiadamiając nas w formie pisemnej przesłanej na nasz adres.

Wszelkie zwroty, które mogą przysługiwać będą rozpatrywane zgodnie z naszymi „Zasadami zwrotu płatności”. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez jakikolwiek sąd, trybunał lub organ administracyjny w właściwej jurysdykcji jako częściowo lub całkowicie nielegalne, nieważne, błędne, podlegające unieważnieniu, niewykonalne lub nieuzasadnione to powinien w stopniu takim prawem, nieważności, nieskuteczności, unieważnienia, niewykonalność lub nieracjonalności, zostaną one wyłączone i pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostają w pełnej mocy.

13.Polityka ochrony danych osobowych

Wszelkie Państwa dane osobowe będą przechowywane w sposób bezpieczny i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Będziemy korzystać z tych danych w celu, w jakim zostały nam udostępnione. Mogą być również wykorzystane do celów marketingu, przekazania oferty promocyjnej, badań, do celów statystycznych oraz w celu zapobiegania przestępczości. Możemy być jednak zmuszeni ujawniać dane osobowe osobom trzecim, w związku z usługami które świadczymy. Twoje dane mogą zostać ujawnione organom regulacyjnym w celu monitorowania i/lub egzekwowania przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów/prawa. Jeśli podajesz nam informacje o innej osobie, potwierdzasz w ten sposób, że masz zgodę tej osoby na udzielenie nam tych informacji, abyśmy mogli przetwarzać te dane osobowe (w tym wszelkie wrażliwe dane osobowe), a także, że ta osoba wie, kim jesteśmy i do jakich celów będziemy używać jej danych , w związku z niniejszą „Polityką ochrony danych osobowych”.

14.Procedura składania reklamacji

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub skargi dotyczące nauki jazdy, które nie mogą być rozwiązane przez instruktora, prosimy o kontakt.Obszar działania:

hrabstawa Carlow, Kilkenny and Laois